Vés al contingut
projectes

Filtrar per àrea d'especialització

Filtrar per demarcació

Formació en Acció Comunitària Inclusiva
17/09/2021

En el marc del nou Pla Estratègic de Serveis Socials i l’aparició dels Plans Locals d’Acció Comunitària Inclusiva es duen a terme formacions a tècnics i tècniques locals per atansar els conceptes de l’Acció Comunitària i la Inclusió Social. Les formacions (telemàtiques en el context de pandèmia) consten de 4 blocs teorico-pràctics, complementats amb càpsules de vídeo o lectures proposades.

Pla Local d’Inclusió Social de Figueres
17/09/2021

El projecte va constar de dues parts: per una banda l'elaboració d’una diagnosi qualitativa que complementés l’estudi de la Taxa AROPE que ja es va elaborar prèviament. Aquesta diagnosi va constar d’entrevistes i grups de discussió amb professionals de l’administració, entitats i persones usuàries dels serveis socials. Els resultats es van plasmar en un document que es creuava de forma constant amb l’anàlisi quantitativa elaborada per l’elaboració de la Taxa AROPE. La segona part va consistir en el disseny participat del Pla d’Acció per al PLIS de Figueres.

Pla Estratègic d’Economia Social i Solidària de Mataró
17/09/2021

El PEESS de Mataró cerca conèixer la realitat de l’economia social i solidària de la ciutat de Mataró per tal de planificar l’acció conjunta -Ajuntament i teixit- dels propers anys per reforçar i fer créixer el sector de l’economia social i solidària, així com estendre i impregnar dels seus valors la resta de sector empresarial de la ciutat.

Estudi i identificació de necessitats, recursos i vies existents per ampliar el parc d’habitatges socials i allotjaments temporals d’urgència
09/09/2021

El present projecte té com a principal objectiu ampliar el parc d’habitatges socials i allotjaments temporals d’urgència a la comarca del Moianès. El projecte s'ha desenvolupat en tres fases principals:


Fase 1: Presentació del marc legal vigent: En aquesta fase s'ha identificat cada una de les lleis i decrets en matèria d'habitatges socials i allotjaments temporals d'urgència, i se n'ha extret el contingut i capítols rellevants (abast, requisits tècnics, etc).

Pla d’Actuació Municipal de Montcada i Reixac 2019 - 2023
07/09/2021

El Risell ha donat suport a l’elaboració del Pla d’Actuació Municipal de Montcada i Reixac 2019 - 2023 a través de la dinamització de les sessions de treball i l’acompanyament en l’elaboració i redacció del PAM. 
Per tal de fer-ho possible, hem utilitzat la combinació de diferents tècniques i mètodes:

Estalvi energètic a centres educatius
03/09/2021

El projecte d'estalvi energètic en centres educatius 50/50 té l'objectiu d'incentivar l'estalvi energètic en escoles i instituts a partir de l'aplicació de bones pràctiques en l'ús i la gestió de l'energia. La metodologia que es fa servir és el 50/50, que consisteix en introduir incentius econòmics a l'estalvi energètic aconseguit. L'ajuntament (que és qui paga les factures) i l'equipament signen un compromís on el primer es compromet a retornar el 50% dels estalvis econòmics aconseguits i l'equipament es compromet a aplicar un conjunt de bones pràctiques i liderar el projecte.